Anunțuri de presă

ANUNT – IN ATENTIA PERSOANELOR FIZICE / JURIDICE AUTORIZATE, CAMERELOR NOTARILOR PUBLICI SI CAMERELOR EXECUTORILOR JUDECATORESTI    

referitor la inlocuirea vechilor evidentelor urmare a finalizarii lucrarilor de cadastru sistematic pentru UAT Castelu
Adresa

ANUNT – IN ATENTIA PERSOANELOR FIZICE / JURIDICE AUTORIZATE, CAMERELOR NOTARILOR PUBLICI SI CAMERELOR EXECUTORILOR JUDECATORESTI    

referitor la inlocuirea vechilor evidentelor urmare a finalizarii lucrarilor de cadastru sistematic pentru UAT VALU LUI TRAIAN
Adresa

ANUNT – IN ATENTIA PERSOANELOR FIZICE / JURIDICE AUTORIZATE, CAMERELOR NOTARILOR PUBLICI SI CAMERELOR EXECUTORILOR JUDECATORESTI    

– referitor la inlocuirea vechilor evidentelor urmare a finalizarii lucrarilor de cadastru sistematic pentru UAT SILISTEA
Adresa

COMUNICAT DE PRESĂ OCPI Constanța, 25.09.2023    

Aproape 6.300 de imobile din comuna Mihai Viteazu din județul Constanța au fost măsurate și urmează să fie intabulate. Rezultatele lucrărilor de cadastru general au fost afișate atât la sediul căminului cultural din localitate, cât și pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Persoanele interesate au la dispoziție 60 de zile pentru a depune contestații sau cereri de rectificare.
În urma lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, în comuna Mihai Viteazu au fost identificate 6.236 de imobile, cu suprafața totală de 20166,2757 de hectare.
Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară se desfășoară în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) și sunt gratuite pentru cetățeni. Finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.
Rezultatele lucrărilor de cadastru general pentru unitatea administrativ-teritorială (UAT) Mihai Viteazu au fost afișate pe data de 25 septembrie 2023. Data limită de depunere a contestațiilor este 24 noiembrie 2023.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice, în forma prevăzută de lege, însoțite de documentele justificative, pot fi formulate în termen de 60 de zile de la data afişării și pot fi depuse la sediul primăriei din localitate, transmise prin poştă sau curier, ori prin mijloace electronice. De asemenea, constestațiile pot fi depuse în sistemul informatic. În acest caz, certificarea nealterării conţinutului înscrisurilor doveditoare odată cu redarea pe suportul informatic, va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată, conform reglementărilor în vigoare.
În prezent, din totalul de 70 de UAT-uri din județul Constanța, au fost cadastrate în proporție de sută la sută șapte comune (Gârliciu, Ghindărești, Topalu, Horia, Istria, Săcele, 23 August), iar în alte 55 de localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale
ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR. Proiectul major completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.
Mai multe informații despre PNCCF și despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” sunt disponibile pe site-ul www.ancpi.ro

Persoană de contact:
Alina Maria UZUN,
Purtător de cuvânt
Tel.: 0724306136
E-mail: alina.uzun@ancpi.ro

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI    

Denumire județ: Constanța
Denumire UAT: MIHAI VITEAZU
Sectoarele cadastrale : 0 – 47
OCPI Constanța anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 0 – 47 din UAT MIHAI VITEAZU, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

UAT MIHAI VITEAZU

Data de început a afișării: 25.09.2023
Data de sfârșit a afișării: 24.11.2023

Adresa locului afișării publice: str. Căminului nr. 8, comuna MIHAI VITEAZU.
Repere pentru identificarea locației: SEDIUL CĂMINULUI CULTURAL MIHAI VITEAZU.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.

COMUNICAT DE PRESĂ OCPI Constanța, 21.09.2023    

Peste 1.200 de imobile, cadastrate gratuit în comunele Mereni și Saraiu

Cele 4090,43 de hectare de terenuri agricole din comunele Mereni și Saraiu, din județul Constanța, au fost înregistrate în evidențele de cadastru și carte funciară, gratuit pentru cetățeni, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților au fost finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Constanța.

Noile cărți funciare au fost deschise în perioada iulie – august 2023 pentru sectoarele cadastrale nr. 9, 10, 27, 28, 32, 36, 38, 40, 44, 45 din comuna Mereni (1015 imobile) și pentru sectoarele cadastrale nr. 20, 21, 22, 38, 39 din comuna Saraiu (253 imobile).
Cele 1.268 de noi cărți funciare vor fi înmânate proprietarilor în perioada următoare. În prezent, din totalul de 70 de UAT-uri din județul Constanța, au fost cadastrate în proporție de sută la sută șapte comune (Gârliciu, Ghindărești, Topalu, Horia, Istria, Săcele, 23 August) iar în alte 55 de localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.
Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri și clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene și din bugetul local al primăriilor. ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020. Proiectul completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 de hectare din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.

Persoană de contact:
Alina Maria UZUN,
Purtător de cuvânt
Tel.: 0724306136
E-mail: alina.uzun@ancpi.ro

Dată deschidere CF

Nr. crt. UAT Sectoare cadastrale predate Număr total imobile Dată deschidere CF
1 Mereni 9, 10, 27, 28, 32, 36, 38, 40, 44, 45 1015 31.07.2023
2 Saraiu 20, 21, 22, 38, 39 253 29.08.2023

CCOMUNICAT DE PRESĂ OCPI Constanța, 21.09.2023    

Alte 4.000 de hectare de terenuri agricole, cadastrate integral în județul Constanța

Terenurile agricole din două comune și două orașe din județul Constanța au fost înregistrate în evidențele de cadastru și carte funciară, gratuit pentru cetățeni, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților au fost finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Constanța.

Noile cărți funciare au fost deschise în perioada iulie – august 2023 pentru sectorul cadastral nr. 8 din comuna Saraiu (106 imobile), sectoarele cadastrale nr. 10,11,15, 23, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 din orașul Murfatlar (901 imobile), sectoarele cadastrale nr.25, 27, 30, 31 din orașul Techirghiol (936 imobile) și pentru sectoarele cadastrale nr. 4, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 32 din comuna Poarta Albă (805 imobile).
Documentele vor fi înmânate proprietarilor în perioada următoare. Lucrările de înregistrare sistematică a celor 2.748 de imobile au vizat o suprafață totală de 4053,55 de hectare.
În prezent, din totalul de 70 de UAT-uri din județul Constanța, au fost cadastrate în proporție de sută la sută șapte comune (Gârliciu, Ghindărești, Topalu, Horia, Istria, Săcele, 23 August), iar în alte 55 de localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.
Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri și clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene și din bugetul local al primăriilor. ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020. Proiectul completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 de hectare din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.

Persoană de contact:
Alina Maria UZUN,
Purtător de cuvânt
Tel.: 0724306136
E-mail: alina.uzun@ancpi.ro

Dată deschidere CF

Nr. crt. UAT Sectoare cadastrale predate Număr total imobile Dată deschidere CF
1 Saraiu 8 106 24.07.2023
2 Murfatlar 10,11,15, 23, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 901 04.08.2023
3 Techirghiol 25, 27, 30, 31 936 04.08.2023
4 Poarta Albă 4, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 32 805 25.08.2023

CCOMUNICAT DE PRESĂ OCPI Constanța, 25.07.2023    

Peste 1.500 de terenuri agricole din trei comune din județul Constanța au fost înregistrate în evidențele de cadastru și carte funciară, gratuit pentru cetățeni, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților au fost finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Constanța.

Noile cărți funciare ale celor 1.575 de imobile au fost deschise în data de 22 mai 2023 pentru sectoarele cadastrale nr. 3 și 4 din comuna Fântânele (204 imobile) în data de 23 mai 2023 pentru sectorul cadastral nr. 6 din comuna Albești ( 73 imobile) și în data de 27 iunie 2023 pentru sectorul cadastral nr. 22 din comuna Chirnogeni ( 1.298 imobile).
Documentele vor fi înmânate proprietarilor în perioada următoare. Lucrările de înregistrare sistematică a celor 1.575 de imobile au vizat o suprafață totală de 1.120,6434 de hectare.
În prezent, din totalul de 70 de UAT-uri din județul Constanța, au fost cadastrate în proporție de sută la sută șapte comune, (Gârliciu, Ghindărești, Topalu, Horia, Istria, Săcele, 23 August) iar în alte 55 de localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.
PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri și clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene și din bugetul local al primăriilor.

Persoană de contact:
Alina Maria UZUN,
Purtător de cuvânt
Tel.: 0724306136
E-mail: alina.uzun@ancpi.ro

COMUNICAT DE PRESĂ 20.06.2023 OCPI Constanța  ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI    

Aproape 7.600 de imobile din comuna Mihail Kogalniceanu din județul Constanța au fost măsurate și urmează să fie intabulate. Rezultatele lucrărilor de cadastru general au fost afișate atât la sediul căminului cultural din localitate, cât și pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) și sunt gratuite pentru cetățeni. Persoanele interesate au la dispoziție 60 de zile pentru a depune contestații sau cereri de rectificare.
În urma lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, în comuna Mihail Kogălniceanu au fost identificate 7.565 de imobile.
Suprafata totala a comunei este de 16.142 de hectare, dintre care 14.230,015 beneficiază de fonduri europene pentru înregistrarea sistematică a imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020. Pentru celelalte 1.912 hectare, lucrările de înregistrare sistematica s-au desfășurat pe sectoare cadastrale și au fost finanțate din veniturile proprii ale ANCPI.
Rezultatele lucrărilor de cadastru general pentru unitatea administrativ-teritorială (UAT) MIHAIL KOGĂLNICEANU au fost afișate marți, 20 iunie 2023. Data limită de depunere a contestațiilor este 21 august 2023.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice, în forma prevăzută de lege, însoțite de documentele justificative, pot fi formulate în termen de 60 de zile de la data afişării și pot fi depuse la sediile căminelor culturale din cele două localități, transmise prin poştă sau curier, ori prin mijloace electronice, sau formulate în sistemul informatic. În acest caz, certificarea nealterării conţinutului înscrisurilor doveditoare o dată cu redarea pe suportul informatic, va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată, conform prevederilor art. 48 alin.(2) din Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare.
În prezent, din totalul de 70 de UAT-uri din județul Constanța, șapte comune sunt cadastrate integral (Topalu, Gârliciu, Ghindărești, Horia, Istria, Săcele, 23 August), iar în alte 55 de UAT-uri se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivelul întregului UAT, cât și pe sectoare cadastrale.
ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR. Proiectul major completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.
Mai multe informații despre PNCCF și despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” sunt disponibile pe site-ul www.ancpi.ro

Persoană de contact:
Alina Maria UZUN,
Purtător de cuvânt
Tel.: 0724306136
E-mail: alina.uzun@ancpi.ro

COMUNICAT DE PRESĂ 20.06.2023 OCPI Constanța  ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI    

Denumire județ: Constanța
Denumire UAT: MIHAIL KOGĂLNICEANU, Sectoarele cadastrale :
0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
OCPI Constanța anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 și 81 din UAT MIHAIL KOGĂLNICEANU, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 47 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1/2020, cu modificările și completările ulterioare.

UAT MIHAIL KOGĂLNICEANU

Data de început a afișării: 20.06.2023
Data de sfârșit a afișării: 21.08.2023

Adresa locului afișării publice: str. Tudor Vladimirescu nr. 49, comuna MIHAIL KOGĂLNICEANU.
Repere pentru identificarea locației: SEDIUL CĂMINULUI CULTURAL MIHAIL KOGĂLNICEANU.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.

Alina Maria UZUN,
Purtător de cuvânt
Tel.: 0724306136
E-mail: alina.uzun@ancpi.ro

COMUNICAT DE PRESĂ OCPI Constanța  Informare publicare procedura achizitie 92 UAT-uri-   

Adresa

COMUNICAT DE PRESĂ OCPI Constanța, 5.05.2023  Procedura si modalitatea de alocare a sumelor precum si raportarea de catre beneficiari a stadiului de executie a lucrarilor pentru inregistrarea sistematica initiate de primarii–   

Va comunicam sa a fost extinsa perioada de valabilitate a contractelor de finantare incheiate in anul 2022 finantarile VII si IX de la 20 de luni la 28 de luni

Adresa

COMUNICAT DE PRESĂ OCPI Constanța, 27.04.2023  –   

Aproape 6.000 de imobile din comuna TOPRAISAR din județul Constanța au fost măsurate și urmează să fie intabulate. Rezultatele lucrărilor de cadastru general au fost afișate atât la sediul primăriei din localitate, cât și pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Persoanele interesate au la dispoziție 60 de zile pentru a depune contestații sau cereri de rectificare.
În urma lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, în comuna TOPRAISAR au fost identificate 5.727 de imobile, cu suprafața totală de 6.119,3890 de hectare.
Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară se desfășoară în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) și sunt gratuite pentru cetățeni. Finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.
Rezultatele lucrărilor de cadastru general pentru unitatea administrativ-teritorială (UAT) TOPRAISAR au fost afișate începând cu data de 26 aprilie 2023. Data limită de depunere a contestațiilor este 26 iunie 2023.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice, în forma prevăzută de lege, însoțite de documentele justificative, pot fi formulate în termen de 60 de zile de la data afişării și pot fi depuse la sediul primăriei din localitate, transmise prin poştă sau curier, ori prin mijloace electronice. De asemenea, constestațiile pot fi depuse în sistemul informatic. În acest caz, certificarea nealterării conţinutului înscrisurilor doveditoare odată cu redarea pe suportul informatic, va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată, conform reglementărilor în vigoare.
În prezent, din totalul de 70 de UAT-uri din județul Constanța, șapte comune sunt cadastrate integral (Topalu, Gârliciu, Ghindărești, Horia, Istria, Săcele, 23 August), iar în alte 59 de UAT-uri se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivelul întregului UAT, cât și pe sectoare cadastrale.
ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR. Proiectul major completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.
Mai multe informații despre PNCCF și despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” sunt disponibile pe site-ul www.ancpi.ro

Persoană de contact:
Alina Maria UZUN,
Purtător de cuvânt
Tel.: 0724306136
E-mail: alina.uzun@ancpi.ro

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI  –   

Denumire județ: Constanța
Denumire UAT: TOPRAISAR, Sectoarele cadastrale : 0, 1, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 67 și 68
OCPI Constanța anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 0, 1, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 67 și 68 din UAT TOPRAISAR, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 47 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1/2020, cu modificările și completările ulterioare.

UAT TOPRAISAR

Data de început a afișării: 26.04.2023
Data de sfârșit a afișării: 26.06.2023

Adresa locului afișării publice: str. Școlii nr. 15, Comuna TOPRAISAR
Repere pentru identificarea locației: SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI TOPRAISAR
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.

Persoană de contact:
Alina Maria UZUN,
Purtător de cuvânt
Tel.: 0724306136
E-mail: alina.uzun@ancpi.ro

COMUNICAT DE PRESĂ OCPI Constanța, 21.04.2023   –   

Aproape 17.000 de imobile din două unități administrativ – teritoriale (UAT) din județul Constanța au fost măsurate și urmează să fie intabulate. Rezultatele lucrărilor de cadastru general din comunele Siliștea și Valu lui Traian au fost afișate atât la sediile căminelor culturale din cele două localități, cât și pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Persoanele interesate au la dispoziție 60 de zile pentru a depune contestații sau cereri de rectificare.
În urma lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, în comuna SILIȘTEA au fost identificate 3.051 de imobile, cu suprafața totală de 7.695,6181 de hectare. În comuna VALU LUI TRAIAN au fost identificate 13.862 de imobile, cu suprafața totală de 6.427,5792 de hectare.
Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) și sunt gratuite pentru cetățeni. Finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.
Rezultatele lucrărilor de cadastru general pentru cele două unități administrativ-teritoriale (UAT) au fost afișate începând cu data de 19 aprilie 2023 pentru comuna SILIȘTEA, respectiv pe 20 aprilie 2023 pentru comuna VALU LUI TRAIAN. Data limită de depunere a contestațiilor este 19 iunie 2023 pentru ambele UAT-uri.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice, în forma prevăzută de lege, însoțite de documentele justificative, pot fi formulate în termen de 60 de zile de la data afişării și pot fi depuse la sediile căminelor culturale din cele două localități, transmise prin poştă sau curier, ori prin mijloace electronice, sau formulate în sistemul informatic. În acest caz, certificarea nealterării conţinutului înscrisurilor doveditoare o dată cu redarea pe suportul informatic, va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată, conform prevederilor art. 48 alin.(2) din Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare.
În prezent, din totalul de 70 de UAT-uri din județul Constanța, 7 comune sunt cadastrate integral (Topalu, Gârliciu, Ghindărești, Horia, Istria, Săcele, 23 August), iar în alte 55 de UAT-uri se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivelul întregului UAT, cât și pe sectoare cadastrale.
ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR. Proiectul major completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.
Mai multe informații despre PNCCF și despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” sunt disponibile pe site-ul www.ancpi.ro

Persoană de contact:
Alina Maria UZUN,
Purtător de cuvânt
Tel.: 0724306136
E-mail: alina.uzun@ancpi.ro

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
   
–   

Denumire județ: Constanța
Denumire UAT: VALU LUI TRAIAN, Sectoarele cadastrale : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
OCPI Constanța anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 din UAT VALU LUI TRAIAN, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 47 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1/2020, cu modificările și completările ulterioare.

UAT VALU LUI TRAIAN

Data de început a afișării: 20.04.2023
Data de sfârșit a afișării: 19.06.2023

Adresa locului afișării publice: Str. Calea Dobrogei, nr. 65, Comuna VALU LUI TRAIAN
Repere pentru identificarea locației: INCINTA CĂMINULUI CULTURAL VALU LUI TRAIAN

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.

Persoană de contact:
Alina Maria UZUN
Purtător de cuvânt
Tel:0724.306.136
E-mail:alina.uzun@ancpi.ro

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
   
–   

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CONSTANȚA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 cu un număr total de 3051 de imobile din cadrul unității administrativ-teritoriale SILIȘTEA pentru o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 19.04.2023
Data de sfârșit a afișării: 19.06.2023
Adresa locului afișării publice: Comuna SILIȘTEA, Str.Principală, nr.57 A, Jud.
CONSTANȚA
Repere pentru identificarea locației: Incinta Căminului Cultural SILIȘTEA

Cererile de rectificare a documentelor tehnice, în forma prevăzută de lege, însoțite de documentele justificative se pot formula în termen de 60 de zile de la data afişării și pot fi depuse la sediul primăriei Comunei SILIȘTEA, transmise prin poştă sau curier, ori prin mijloace electronice, sau formulate în sistemul informatic, caz în care certificarea nealterării conţinutului înscrisurilor doveditoare odată cu redarea pe suportul informatic, va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată, conform prevederilor art. 48 alin.(2) din Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afişate şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020. Proiectul completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.
Mai multe informații despre PNCCF și despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” sunt disponibile pe site-ul www.ancpi.ro.

Persoană de contact:
Alina Maria UZUN,
Purtător de cuvânt
Tel.: 0724306136
E-mail: alina.uzun@ancpi.ro

Comunicat in Atentia Notarilor , Intalnire in data de 24.03.2023 ora 10 la sediul OCPI Constanta   –     Download
COMUNICAT DE PRESĂ OCPI Constanța, 17.02.2023   –   

Peste o mie de terenuri agricole din două comune din județul Constanța au fost înregistrate în evidențele de cadastru și carte funciară, gratuit pentru cetățeni, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților au fost finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Constanța.

Noile cărți funciare au fost deschise în data de 10 februarie 2023 pentru sectoarele cadastrale nr. 7, 12, 18, 19, 20 ,26, 27, 38, 40, 42, 50 din comuna Seimeni (pentru 111 imobile) și în data de 15 februarie 2023 pentru sectoarele cadastrale nr. 3, 5, 6, 7, 20, 41 din comuna Adamclisi (pentru 891 imobile).
Precizăm că documentele vor fi înmânate proprietarilor în perioada următoare. Lucrările de înregistrare sistematică a celor 1.002 imobile au vizat o suprafață totală de 4.649,1379 de hectare.
În prezent, din totalul de 70 de UAT-uri din județul Constanța, au fost cadastrate în proporție de sută la sută șapte comune,(Gârliciu, Ghindărești, Topalu, Horia, Istria, Săcele, 23 August) iar în alte 55 de localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.
Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de aproximativ 312 milioane de euro.
De asemenea, în cadrul acestui proiect, altă sursă de finanțare poate fi bugetul local.
Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro.

Persoană de contact:
Alina Maria UZUN,
Purtător de cuvânt
Tel.: 0724306136
E-mail: alina.uzun@ancpi.ro

Nr. crt. UAT Sectoare cadastrale predate Număr total imobile Dată deschidere CF
1 Seimeni 7,12,18,19,20,26,27,38,40,42,50 111 10.02.2023
2 Adamclisi 3,5,6,7,20,41 891 15.02.2023

Sedinta Autorizati 22.02.2023   –     Download

Va invitam in data de 22.02.2023 ora 13 la sediul OCPI Constanta din Str. Mihai Viteazu Nr 2B la sedinta pentru prelucrarea prevederilor Ordinului 600/2023

COMUNICAT DE PRESĂ OCPI Constanța, 31.01.2023   –     Download

Proprietarii a peste 9.400 de imobile din comuna 23 August, județul Constanța, primesc, începând de astăzi, noile cărți funciare. Documentele sunt eliberate, gratuit pentru cetățeni, prin Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF), susținut de Guvernul României. Finanțarea a fost asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR).
ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice, și Administrației (MDLPA), a finalizat lucrările de cadastru general în comuna 23 August din județul Constanța. Noile cărți funciare ale celor 9.422 de imobile au fost înmânate Primăriei Comunei 23 August astăzi 31.01.2023.
În comuna 23 August, lucrările de cadastru general realizate în cadrul proiectului „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”- finanțat din fonduri europene nerambursabile au început în anul 2020 și au vizat o suprafață totală de 7.775,6652 de hectare.
La eveniment au participat Grecu Dorin SASU, director OCPI Constanța, Cristina PETEANU Șef Serviciu Cadastru,Veronica MĂNDILĂ Șef Birou Înregistrare Sistematică din cadrul OCPI Constanța, primarul comunei 23 August Mugur Viorel MITRANA și Iulia MORIE din partea comunei 23 August.
În prezent, din totalul de 70 de UAT-uri din județul Constanța, au fost cadastrate în proporție de sută la sută șapte comune,(Gârliciu, Ghindărești, Topalu, Horia, Istria, Săcele, 23 August) iar în alte 55 de localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.
ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020. Proiectul completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 de hectare, din 660 de UAT-uri, situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.
Mai multe informații despre lucrările de înregistrare sistematică realizate prin PNCCF și POR sunt disponibile pe site-ul www.ancpi.ro.
Persoană de contact:
Alina Maria UZUN,
Purtător de cuvânt
Tel.: 0724306136
E-mail: alina.uzun@ancpi.ro.

Comunicat OCPI CT SACELE 16 ianuarie   –     Download

Proprietarii a peste 6.000 de imobile din comuna Săcele, județul Constanța, primesc, începând de astăzi, noile cărți funciare. Documentele sunt eliberate, gratuit pentru cetățeni, prin Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF), susținut de Guvernul României. Finanțarea a fost asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR).

Raport privind respectarea de catre personalul OCPI Constanta a prev. Codului de etica si integritate 2022  –     Download
COMUNICAT DE PRESA OCPI CONSTANTA, 23.12.2022   –     Download  Poza  

Proprietarii a 6.900 de imobile din comuna Istria, județul Constanța, primesc, începând de astăzi, noile cărți funciare. Documentele sunt eliberate, gratuit pentru cetățeni, prin Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF), susținut de Guvernul României. Finanțarea a fost asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR).

COMUNICAT DE PRESA OCPI CONSTANTA, 23.12.20222   –     Download  

Peste 5.500 de terenuri agricole din trei comune din județul Constanța au fost înregistrate în evidențele de cadastru și carte funciară, gratuit pentru cetățeni, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților au fost finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Constanța.

Cele 5.610 de noi cărți funciare au fost deschise, în luna decembrie 2022 pentru comunele Mereni -1.417 de imobile, Aliman-501 de imobile, Albești- 1.493 de imobile, Bărăganu-1.467 de imobile și Saraiu-732 de imobile.
Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților au vizat o suprafață totală de 14241,166 de hectare.

COMUNICAT DE PRESA OCPI CONSTANTA, 15.12.2022   –     Download  

Peste 7.100 de terenuri agricole din cinci comune din județul Constanța au fost înregistrate în evidențele de cadastru și carte funciară, gratuit pentru cetățeni, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților au fost finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Constanța.

COMUNICAT DE PRESA OCPI CONSTANTA, 15.12.2022   –     Autorizati   ,   Executori    ,  Notari

Va comunicam inlocuirea vechilor evidente urmare a finalizarii lucrarilor sistematice de cadastru la nivelul UAT 23 August

COMUNICAT DE PRESA OCPI CONSTANTA, 31.10.2022   –     Autorizati   ,   Executori    ,  Notari

Va comunicam inlocuirea vechilor evidente urmare a finalizarii lucrarilor sistematice de cadastru la nivelul UAT Istria si UAT Sacele

COMUNICAT DE PRESA OCPI CONSTANTA, 22.09.2021   –    vizualizare

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta a încheiat contracte de finantare a lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale cu 38 de unitati administrativ-teritoriale (UAT) din cele 45 eligibile. Suma totala alocata pentru înscrierea proprietatilor din judetul Constanta în evidentele de cadastru si carte funciara, în anul 2021, este de 6.062.000,00 lei. Lucrarile de cadastru general se desfasoara în cadrul celei de-a saptea etape de finantare a Programului national de cadastru si carte funciara (PNCCF). Deschiderea cartilor funciare este gratuita pentru cetateni, fondurile necesare fiind asigurate din veniturile proprii ale ANCPI, prin OCPI Constanta

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support