Termene servicii

Ordinul nr. 1764/2019 privind aprobarea termenelor pentru solutionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate

Nr.Crt. Grupe de servicii Codul Serviciului Denumirea serviciului Termene (zile lucratoare) Termen in regim de urgenta (zile lucratoare)
1. Avize, receptii si furnizare date
1.1. Avize si receptii 1.1.1 Aviz incepere lucrari 7 2
1.1.2. Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre 15 5
1.1.3. Receptie lucrari fotogrammetrice 20 10
1.2. Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie 1.2.1. Inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore 3 1
1.2.2. Servicii pozitionare GNSS in timp real – ROMPOS 3 1
1.2.3. Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite 3 1
1.2.4. Harti si planuri cadastrale si topografice digitale – raster 3 1
1.2.5. Harti si planuri cadastrale si topografice digitale – vectorial 3 1
1.2.6. Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D 3 1
1.2.7. Copii certificate ale planurilor si hartilor 3 1
1.2.8. Plan parcelar in format digital 3 1
1.2.9. Plan parcelar analogic 3 1
1.2.10. Ortofotoplan rezolutie 0,5-2 m 3 1
1.2.11. Ortofotoplan rezolutie 0,1-0,4 m 3 1
1.2.12. Aerofotograme 3 1
1.2.13. Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m 3 1
1.2.14. Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m 3 1
1.2.15. Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m 3 1
2. Servicii de cadastru si publicitate imobiliara
2.1. Prima inregistrare a imobilelor/ unitatilor individuale 2.1.1. Receptie si infiintare carte funciara 18 6
2.1.2. Receptie (nr. cadastral) 11 4
2.1.3. Infiintare carte funciara 11 4
2.2. Dezmembrare/ Comasare 2.2.1. Receptie dezmembrare/comasare 7 3
2.2.2. Inscriere dezmembrare/comasare in cartea funciara 7 3
2.3. Intabulare sau inscriere provizorie 2.3.1. Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor juridice 7 2
2.3.2. Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor fizice 7 2
2.3.3. Ipoteca/Privilegiu 2 1
2.4. Notare 2.4.1. Notare/Radiere in/din cartea funciara 4 2
2.5. Rectificare 2.5.1. Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil 1
2.5.2. Reconstituire carte funciara 3 1
2.6. Actualizare informatii tehnice 2.6.1. Inscriere constructii 15 5
2.6.2. Extindere sau desfiintare constructii si actualizare categorie de folosinta, destinatie sau alte informatii tehnice 15 5
2.6.3. Actualizare informatii tehnice 15 5
2.6.4. Anulare operatiuni cadastrale 10 3
2.7. Consultare/ Informare 2.7.1. Consultare documente din arhiva 1
2.7.2. Extras de carte funciara pentru informare 2 1
2.7.3. Extras de carte funciara pentru autentificare 2 1
2.7.4. Certificat de sarcini 4 2
2.7.5. Copii certificate din mapa de acte si carti funciare 2 1
2.7.6. Certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului 10 3
2.7.7. Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan 3 1
2.7.8. Certificat privind inscrierea imobilului in evidentele de cadastru si carte funciara dupa date de identificare ale acestuia (judet localitate strada numar) 10 3
2.7.9. Referat consultare registru proprietari la nivel national 18 6

*) In situatia prestarii unor servicii pentru intreaga unitate administrativ-teritoriala, termenele se vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara
**) Serviciile solicitate online, a caror plata se face prin aplicatia E-payment, se furnizeaza de indata, daca informatia este disponibila in mediul electronic.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support